A Tour of NADA New York 2016

A Tricia Middleton work at Galerie Antoine Ertaskiran, Montreal.

MAXIMILÍANO DURÓN/ARTNEWS