Preview the 2017 Armory Show, Part 1

Fleisher/Ollman, Philadelphia

Eamon Ore-Giron, Roman Blues I, 2015, Flashe on linen.