A Tour of Frieze New York 2017

David Salle, The Acrobat, 2016, at Galerie Thaddeus Ropac.

KATHERINE MCMAHON/ARTNEWS