A Tour of Frieze New York 2017

Stefano Tonchi surveying the fair.

KATHERINE MCMAHON/ARTNEWS